Tillverkning

Det finns många olika metoder och filosofier kring hur man ska optimera och styra sin tillverkning. I Microsoft Dynamics 365 F&O finner du ett välutvecklat stöd för de vanligaste – Diskret tillverkning, Lean, Process- och Projektbaserad tillverkning. 

Olika produkter och tillverkningsprocesser kräver olika angreppssätt. I Dynamics 365 F&O kan ni inte bara välja vilken tillverkningsmetod ni vill använda, ni kan mixa dessa metoder efter era behov. Ni kan t.ex. ha förberedande tillverkning av ingående komponenter som bäst hanteras av en klassisk produktions order, medan efterföljande steg hanteras av en s.k. batchorderbaserad process med huvud- och biprodukter som resultat. Om er produkt sedan t.ex. ska installeras hos en kund kan nästa steg styras m.h.a. en projektbaserad produktionsprocess.

Oavsett hur era tillverkningsprocesser ser ut kan våra experter på Two hjälpa er effektivisera era affärsprocesser kopplat till ert affärssystemstöd.

Vill du veta mer, kontakta…

Mats Lian
070-974 24 49
mats.lian@two.se