NetSuite

NetSuite är världens första helt molnbaserade affärssystem. Med uppdateringar två gånger/år jobbar du hela tiden i ett toppmodernt affärssystem med en total överblick över din verksamhet. I NetSuite har du all data samlad i molnet och därmed alltid åtkomst till relevant och uppdaterad affärsdata oberoende av var du befinner dig. För dig som inte har tid med långa implementationer och är ute efter ett modernt, flexibelt och skalbart affärssystem är NetSuite helt rätt ERP-plattform.

Samarbete och effektivitet i NetSuite
NetSuite – effektivitet i molnet

Med NetSuite har du ett flexibelt affärssystem med möjlighet att anpassa allt från processer till gränssnitt, allt efter dina användares behov. Uppdateringar med ny och förbättrad funktionalitet släpps två gånger om året för alla kunder världen över, även om kundunika anpassningar har gjorts, vilket gör att all ny funktionalitet finns omedelbart åtkomlig. Det kallar vi ett ständigt uppdaterat och optimerat system! Inför varje release av en ny version får du i god tid information om vilka nyheter den innehåller. Du får också möjlighet att sätta upp en separat miljö för att testa de nya funktionerna och säkerställa att de är kompatibla med de eventuella anpassningar som har gjorts i er miljö. Hela processen från att en ny release släpps tills att den faktiskt finns på plats i er produktionsmiljö följer ett väl strukturerat och beprövat testschema, så att du kan känna dig trygg i din uppgradering.

Över 40 000 kunder i närmare 200 länder använder Netsuite idag och antalet fortsätter ständigt att växa. Bland NetSuites kunder finns snabbväxande bolag som är ute efter ett affärssystem med ordentlig bredd, pålitlig funktionalitet och en konfigurerbarhet som säkrar upp för framtida behov och tillväxt. Handel och distribution, Retail, Mjukvara och IT-tjänster är några segment, men flexibiliteten och mångfalden innebär att NetSuite är relevant för de allra flesta branscher. Att Oracle står bakom som ägare säkrar att NetSuite kommer att fortsätta uppfylla marknadens behov och efterfrågan på ett riktigt bra affärssystem.

Det finns stöd för internationella koncernstrukturer med konsolidering i moderbolaget, stabil hantering av bolag med olika valutor och skulle företaget växa är det lätt att addera fler bolag i systemet.

Komplett affärssystem för din verksamhet!

NetSuite tillhandahåller allt du behöver för att säkerställa effektiva processer och uppnå transparens i affärsstyrningen. CRM och e-commerce finns integrerat i NetSuite med sömlös samverkan, och kan utökas i takt med att bolaget växer. Vid behov av nya standardfunktioner aktiveras dessa allt eftersom. Bredden i NetSuite omfattar även orderhantering, inköp, ekonomi, lagerhantering, WMS, tillverkning, marknadsautomation och mer därtill. Plattformen för integrationer är kraftfull och säkerställer möjlighet till samverkan med andra system. Det är till och med så att NetSuite som plattform är byggd för att kunna anpassas och integreras med andra system. Att utgå från en standardlösning är bra, men ofta kommer behoven av att snabbt kunna anpassa sitt affärssystem efter verksamhetens krav för att kunna vara konkurrenskraftig. Ofta behöver olika processer automatiseras eller integreras med andra system – vilka kan vara både era egna eller inom andra organisationer. Här kan du läsa vidare om integrationer och anpassningar.

En av de tydliga styrkorna med NetSuite är hanteringen av projekt och abonnemang. För dig som jobbar i en projektorienterad organisation finns det fantastiska möjligheter till fullständig kontroll och säkerhet i projektstyrning, uppföljning och resursplanering. I NetSuite ser du snabbt projektets estimat, tidplan och progress. En rad olika vyer visar nuläget utifrån olika perspektiv och ger snabba svar på hur ni ligger till. NetSuite ger dig dessutom total överblick över dina projektresurser, hur de är planerade och vad de jobbar med. Det finns också ett riktigt bra stöd för att hantera både medarbetarnas och eventuella underkonsulters kompetens och kunskapsnivå och utifrån det bemanna dina projekt. Vill du läsa mer om hur NetSuite fungerar för projektverksamhet och även för dig som fakturerar enligt en abonnemangsmodell klicka här.

För dig som letar efter ett affärssystem som också innehåller beslutsstöd finns det också en hel del att hämta. SuiteAnalytics heter det inbäddade kraftfulla beslutsstöd i NetSuite som är baserat på ert affärsdata i realtid. Med SuiteAnalytics kan du till och med själv skapa och anpassa ditt beslutsstöd som visas på din dashboard. Du har här möjlighet att själv välja vilka nyckeltal du som användare vill se och arbeta med, medan din kollega kan välja andra. I det grafiska verktyg som SuiteAnalytics erbjuder tillåts du göra din realtidsanalys tvärs över områden som ekonomi, order, affärsmöjligheter och alla kundobjekt, allt för att snabbt få det underlag du behöver för att fatta dina beslut. Du kan även följa dina nyckeltal och analyser mobilt i både mobil och läsplatta, det enda du behöver är en webbläsare.

Är du ute efter en mer avancerad beslutsstödslösning kan vi på Two hjälpa er med Microsoft Power BI kopplat till NetSuite. Microsoft Power BI är idag den hetaste BI-plattformen på marknaden och ni kan med denna plattform analysera ert data från NetSuite tillsammans med data från andra system och även Excel. Det kan vara ett lämpligt komplement, särskilt för dig med Office 365 – där Power BI finns med som en av de inkluderade applikationerna.

Vår kompetens

Vi på Two kan hjälpa dig med allt från implementation till slutanvändarsupport. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet och kompetens kring verksamhetsprocesser och affärssystem i olika typer av företag och branscher. Vi brinner för att underlätta och effektivisera din verksamhet samt möjliggöra ett ökat informationsutbyte och kompetensutveckling inom din organisation. NetSuites korta implementationstid och kompletta utbildningsmaterial möjliggör att gå från projektstart till produktionsstart på bara några månader!

Vill du veta mer, kontakta…

Jonas Hellström
072-084 26 70
jonas.hellstrom@two.se