NetSuite Ekonomi & Finans

Funderar ni på om det finns andra affärssystem som kan stötta er verksamhet bättre och på ett mer effektivt sätt än det ERP ni har idag? Finns det önskemål om ett system som underlättar arbetet och ökar träffsäkerheten i rapporteringen?

Det finns mycket att berätta om NetSuite, och så även när det gäller ekonomi och finans. Här är ett axplock av vad ni kan göra, oavsett om ni är ett stort bolag, del av en koncern – eller ett mindre bolag med färre användare och mindre komplex struktur. Skalbarhet, anpassningar och flexibilitet är nyckelord som återkommer när vi pratar om NetSuite – och det är vi glada över!

Vill du också skapa dina egna ekonomiska rapporter? Inga problem i NetSuite!

Visst är det väl självklart att du ska kunna skräddarsy dina rapporter och sökningar? NetSuite ger dig möjlighet att skapa egna rapporter och sökningar mot affärsdata i systemet. Sökningarna och rapporterna kan läggas som privata, men även delas med de övriga kollegorna inom företaget. Hur mycket information dina kollegor får se beror på behörigheten hos deras roll. På det sättet har ni alltid rätt tillgång till information i realtid utifrån de parametrar som ni har satt i NetSuite. Borta är de statiska excellistorna som någon måste uppdatera manuellt. I NetSuite heter funktionaliteten Saved Searches, och den möjliggör att:

Med andra ord finns det en otrolig flexibilitet i Saved Searches, där ni får all affärsdata samlad på en plats oavsett om ni har skapat egna objekt och affärsprocesser, eller om ni använder det som NetSuite erbjuder som standard. Dessutom blir era beslut grundade helt på realtidsdata. Självklart kan ni anpassa även standardrapporterna genom att duplicera och göra anpassningar, t ex efter er lokala rapportstruktur, eller skapa helt egna. På det sättet har ni alltid standardrapporterna kvar tillgängliga i systemet, men som ett komplement till era egna unika rapporter.

Självklart kan du exportera dina rapporter från NetSuite!

Förutom verktygen Saved Searches och Report Builder erbjuder NetSuite ett gäng färdiga finansiella rapporter. Dessa förkonfigurerade rapporter är bra lämpade för att kunna hantera global ekonomi och finans i ett bolag. De följer alltid gällande redovisningsstandard enligt GAAP och IFRS då de underhålls som en del av NetSuite finansfunktioner. Mer om möjligheterna med beslutsstöd i NetSuite kan du läsa om här.

Samtliga rapporter i NetSuite kan exporteras till Excel, PDF, CSV och Word. När du exporterar till Excel inkluderas beräkningsformlerna, så att du kan fortsätta att jobba med rapporten i Excel. Exporten kan också schemaläggas, exempelvis för att skicka en rapport en viss tidpunkt till utvald mottagare utanför systemet. Praktiskt för att t ex maila en rapport till någon innan ni ska ses för nästa möte.

 

Här kommer några exempel på rapporter som kan exporteras:

NetSuite erbjuder kraftfull konsolidering för er med koncernstruktur!

Både NetSuites Profit & Loss-rapport och era egna rapporter konsoliderar all rapportering från alla dotterbolag i realtid, och har dessutom drill down till varje underliggande transaktion. Även konsolidering av de olika valutorna i dotterbolagen sker i realtid.

Vinst & Förlust per division – inklusive fördelning av de koncerngemensamma kostnaderna

I rapportverktyget kan varje dotterbolags resultat brytas ut. Resultatet kan också visas sorterat på andra dimensioner, exempelvis avdelning, kostnadsställe eller övriga dimensioner som ni själva kan lägga till i NetSuite. NetSuites huvudbok är med andra ord mycket flexibel och hanterar rapportering och dimensioner för globala koncerner i realtid.

De gemensamma kostnaderna fördelas med hjälp av NetSuite Allocation Schedules som innebär fördefinierade mallar för hur specifika kostnader och intäkter ska fördelas inom bolaget eller mellan de olika bolagen i koncernen (intercompany). Fördelning kan också utföras på statistiska konton som exempelvis antal anställda per avdelning eller kvadratmeter på kontoret. Detta förenklar arbetet vid bokslut, eftersom kostnads- och intäktsfördelningen blir enklare.

 

Vill du veta mer, kontakta…

Sofia-Wern-TwoSofia Wern
072-084 26 80
sofia.wern@two.se