Projekt & Abonnemang

En av de tydliga styrkorna med NetSuite är hanteringen av projekt och abonnemang. För dig som jobbar i en projektorienterad organisation finns det fantastiska möjligheter till fullständig kontroll och säkerhet i projektstyrning, uppföljning och resursplanering.

I NetSuite ser du snabbt projektets estimat, tidplan och progress. En rad olika vyer visar nuläget utifrån olika perspektiv och ger snabba svar på hur ni ligger till. NetSuite ger dig dessutom total överblick över dina projektresurser, hur de är planerade och vad de jobbar med. Det finns också ett riktigt bra stöd för att hantera både medarbetarnas och eventuella underkonsulters kompetens och kunskapsnivå och utifrån det bemanna dina projekt.

Hur är då NetSuite för de företag som fakturerar enligt en abonnemangsmodell? I vår alltmer flexibla värld är det allt vanligare med ett s k abonnemangsupplägg för intäkter. Det kan vara allt från licenser för programvaror till förädlingsprojekt med en fast månadspeng. Allt detta har ett optimalt stöd i NetSuite. Genom att sätta upp olika debiteringsplaner och modeller har det aldrig varit enklare att låta affärssystemet stötta verksamheten och samtidigt behålla flexibiliteten i affären och kundrelationen.

Rapportering som du vill – när du vill
Anpassa era rapporter själva i ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Här är möjligheterna stora till att få ut den rapportering ni verkligen vill ha, självklart med drill down till detaljnivå. Inga extra program behövs; skulle ni inte hitta det ni är ute efter i NetSuites omfattande paket med standardrapporter, kan ni enkelt anpassa dem, eller bygga dem från grunden. När ni har hittat de rapporter ni är ute efter är det bara att schemalägga körningen, så att rapporterna finns redo för analys precis när ni behöver dem.

Vill du veta mer, kontakta…

Jonas Hellström
072-084 26 70
jonas.hellstrom@two.se