24 mars, 2020

NetSuite release 2020.1

NetSuite release 2020.1 släpps inom kort. Här kommer en sammanfattning av de nyheter som användarna kan dra nytta av i den nya versionen. 

NetSuite release 2020.1

Nyttiga nyheter

Genom att sätta upp en direkt anslutning till din bank är kontot i NetSuite automatiskt uppdaterat. Den intelligenta matchningsmotorn matchar kontinuerligt bankdata mot transaktioner i NetSuite, vilket minskar avstämningstiden rejält.

För er som fakturerar globalt och har flera dotterbolag är den förenklade faktureringen en positiv nyhet. En av vinsterna blir en tydligare kundöversikt. Till detta kommer också bland annat bättre intäktsuppföljning och möjligheter till en mer precis intäktsperiodisering.

NetSuite 2020.1 för dig inom handel och distribution

NetSuite har alltid varit starka inom processer för handel och distribution. I NetSuite release 2020.1 blir det enklare att hantera stora hierarkier av handelsvaror genom en förbättrad visualiseringsfunktion. Dessutom blir administrationen av relationen till leverantörerna enklare, både gällande produktionsprocesser, arbetsordrar och leverantörsskulder. Det kommer också förbättringar inom resursallokering i den nya releasen.

NetSuites mobilapp för WMS stödjer nu GS1:s streckkodsstandard, vilket gör varu- och informationsflödena mer effektiva. Utbudsallokeringen kommer att ha funktioner för att expediera ordrar automatiskt vid det förväntade leveransdatumet. Därmed ökar förstås servicenivån och kundnöjdheten.

Viktiga nyheter för tjänsteföretag

Genom nya sätt att mäta kostnader och göra prognoser för fakturering blir analyserna av projektens lönsamhet mer träffsäkra. Att registrera tid på rätt ställe blir enklare och ger bättre kontroll över den fakturerbara tiden. Att beräkna kostnader i projektbudgeten sker automatiskt och är baserad på de resurser som är tilldelade till projektet. Dessutom följer kostnadsdiagrammen budgetsiffrorna dynamiskt då de blir inmatade och jämförda mot de faktiska transaktionerna.

Appar och integrationer

Programmeringsspråket för SuiteScript 2.1 är uppdaterat och har nu stöd för den senaste versionen av ECMAScript-standarderna. Därmed är det möjligt för utvecklare att skriva kraftfulla appar med mindre kod och även ge stöd för relativa sökvägsreferenser. Med hjälp av allmänt tillgängliga REST-webbtjänster är det möjligt att säkert integrera externa program med NetSuite. Detta API innehåller stöd för anpassade poster, utökade CRUD-åtgärder (Create, Read, Update, Delete), filtrering av poster samt andra åtgärder.

För att sammanfatta: en hel del nyttigheter alltså!