Jeeves ERP

Jeeves ERP är affärssystemet för små till medelstora företag med verksamhet inom distribution och tillverkning. Affärssystemet är utvecklat för den svenska marknaden och med sin unika arkitektur kan ni enkelt anpassa affärssystemet efter er verksamhet och uppgradera det med små insatser.Jeeves ERP för små och mellanstora företag

 

Med vår expertis och långa erfarenhet av Jeeves kan vi hjälpa dig att på bästa sätt nå framgång i din verksamhet. Våra konsulter har lång erfarenhet av att förädla Jeeves och tillsammans med vårt systerbolag CloudPro har vi möjligheten att ta hand om hela er förvaltning från drift och support till utveckling och utbildning.

Two är Jeeves-specialister inom handel och distribution samt tillverkning. Vi är vana att hjälpa våra kunder att effektivisera verksamheten och affärsprocesserna kopplade till Jeeves ERP bland annat genom automation och integration. Vi har exempelvis hjälpt många kunder med LogTrade-integration (transportadapter), EDI, eAttest och e-handelsintegration. Two har stor erfarenhet av att bygga anpassade lösningar och göra våra kunder mer effektiva, konkurrenskraftiga och lönsamma.

Jeeves ERP för er koncern

Har ni flera bolag inom er organisation som bedriver handel sinsemellan finns Inter Company Transaction (ICT). Med ICT ges ni möjlighet att ha automatiserade internhandelsflöden vilket både besparar er tid och minimerar manuella misstag. Språkstödet i Jeeves är fullt utbyggt både för extern kommunikation med kunder och leverantörer, men även i applikationen. Därför passar Jeeves ERP även till det internationella företaget.

Jeeves ERP har marknadens lägsta TCO (Total Cost of Ownership). Ni kan därför hålla ned era kostnader för affärssystem samtidigt som ni fortsätter att utveckla er verksamhet tillsammans med ert affärssystemstöd.

Vi kan även erbjuda ett mobilt och modernt beslutsstöd till Jeeves ERP med Microsoft Power BI. Många av våra kunder har valt Power BI som beslutsstödsplattform då den är vass, enkel och snabbt uppe på banan.

Vill du veta mer, kontakta…

Christofer Järlesjö
070-238 78 29
christofer.jarlesjo@two.se