Jeeves för handel och distribution

Jeeves ERP är speciellt lämpat för er som har verksamhet inom handel och distribution. I Jeeves kan ni hantera hela distributionskedjan från inköp och inleverans till försäljning och returhantering.

Jeeves handel och distribution

Jeeves Supply Chain erbjuder dessutom sofistikerade lösningar för bland annat spårbarhet i lager, lagerpåfyllnad och för att styra lageraktiviteter. Har ni flera bolag inom er organisation som bedriver handel mellan varandra finns Inter Company Transaction (ICT).

Med ICT får ni möjlighet att ha automatiserade internhandelsflöden för t ex order, leverantörsfakturering och inleverans. Det sparar tid och minimerar manuella misstag. Dessutom hjälper det er verksamhet att agera enhetligt. Det ökar även tillgängligheten av informationen mellan olika entiteter, t ex kan användare se vilka saldon som finns hos leverantörer och säljande bolag för att enklare kunna planera och agera.

Optimera lagerprocesserna med Jeeves för handel och distribution

Genom att jobba med handel och distribution i Jeeves kan ni automatisera era försörjnings- och lagerhanteringsprocesser. De är integrerade med efterfrågeprognoser som maximerar er lagerstyrning och lönsamhet. Ni får även stöd för multilagerhantering och möjlighet att serva de av era kunder som har flera lagerplatser.

Jeeves avancerade sökfunktion gör det enkelt för anställda att göra specifika sökningar för att kunna svara på frågor från olika intressenter. Det kan t ex handla om status på en specifik order eller när en artikel åter är tillgänglig i lager. Det går även att spara sökningarna för att användarna snabbt skall kunna utföra återkommande sökningar, vilket sparar tid och gör det enklare i det dagliga arbetet.

De sparade sökningarna kan sedan ligga till grund för rapporter som visar den information som är viktig för just er. Rapporterna kan anpassas ytterligare för just er verksamhet. Här erbjuder vi på Two möjligheten att hjälpa er att ta fram nya rapporter eller automatiserade sökningar baserat på era behov.

Jeeves för handel och distribution

En av Jeeves absolut största styrkor är just systemets anpassningsbarhet. Det går relativt enkelt att lägga till nya fält för att lagra nödvändig information för logistikhanteringen, men det går även att anpassa systemet för er verksamhet genom att utveckla ny funktionalitet som inte stöds som standard. Genom att använda Jeeves för handel och distribution möter ni verksamhetens behov. Här kan ni läsa mer om hur vi samarbetar med ELON Group kring det här.

Behöver ni koppla ert affärssystem till tredjepartslösningar för att maximera verksamhetsnyttan så är det inga problem. Vid införande av anpassningar för att förbättra ert logistikflöde kan vi på Two tack vare vårt verksamhetskunnande och kompetens hjälpa er med både rådgivning och implementation. Vi hjälper er också gärna med att börja använda standardlösningar som ICT.

Vill du läsa mer om hur vi på Two jobbar med förvaltning av Jeeves? Klicka här!

Vill du veta mer, kontakta…

Tobias Anse
072-572 64 35
tobias.anse@two.se