Tillverkning med Jeeves ERP

Tidseffektivitet och kvalitet är viktigare än någonsin för företagets verksamhet. Hanterar ni er tillverkning med Jeeves ERP kan Two hjälpa er att förbättra styrning, rapportering och uppföljning. Då är ni alltid redo att leverera till rätt kvalitet och pris när behoven uppkommer. Vi har lång erfarenhet från många företag inom tillverkande industri och kan hjälpa er att effektivisera er verksamhet.

Tillverkning med Jeeves ERP

Med Jeeves ERP får du ett flexibelt affärssystem som har kapacitet att enkelt hantera krav i många olika branscher. Jeeves ERP ger er verksamhet ett systemstöd som omfattar hela processen från råvaror till färdiga varor, och som integrerar sömlöst med ditt lager och dina distributionskanaler. Two kan hjälpa er som kör Jeeves ERP att hitta områden där ni kan spara tid och pengar, samtidigt som ni levererar kundservice i världsklass.

Jeeves ERP har en fantastisk verktygslåda för tillverkande företag. Som exempel kan du förbättra beräkning av ledtider, göra upp mer korrekta materialplaner eller allokera resurser mer effektivt. Vidare finns det stöd för ändrings- och kvalitetshantering, närvarohantering och spårbarhet. Och självklart alla andra funktioner som är viktiga i er tillverkningsprocess.

Planera tillverkning i Jeeves ERP med Shop Floor Control

Genom att använda programmet Shop Floor Control finns det möjlighet att hantera körplaner i systemet. Varje produktionsgrupp kan se sin planering och ta bättre beslut genom den tillgängliga informationen. Ett exempel på detta är att produktionen inte kan påbörja en arbetsorder men de kan också se vad som är orsaken. Då kan arbetsledaren direkt i programmet korrigera körplanen för att bättre administrera tiden.

En annan fördel med Jeeves ERP är att det går att anpassa affärssystemet för att hantera er tillverkning med Jeeves ERP enligt era befintliga processer. Vi på Two har erfarenhet av anpassningar och har möjligheten att vägleda er och implementera funktionalitet som förbättrar och effektiviserar er verksamhet.

Vi är också bra på att integrera andra system med tillverkningsmodulen i Jeeves, allt för att skapa mervärde i alla led. Tillverkningsorder kan t ex skickas till ditt produktionssystem för att efter tillverkningsprocessen avisera att jobbet är genomfört. Vi kan självfallet även hjälpa er med uppsättning av till exempel legotillverkning, materialplanering och andra delar av tillverkningsmodulen som behöver vara konfigurerade innan funktionaliteten kan användas.

Vi har lång erfarenhet av beslutsstöd i Jeeves med Microsoft Power BI. För er produktion kan det vara viktigt att kunna följa upp vad som blir tillverkat och när. Det kan också vara bra att veta vilka av era maskiner som har stopp eller mängden spill. Tids- och materialåtgång är så klart också viktigt att kunna följa.

Vill du veta mer, kontakta…

Tobias Anse
072-572 64 35
tobias.anse@two.se