Anpassa och integrera NetSuite

Det är lätt att anpassa och integrera NetSuite. NetSuite som plattform är byggd för att kunna anpassas och integreras med andra system. Att utgå från en standardlösning är bra, men ofta kommer behoven av att snabbt kunna anpassa sitt affärssystem efter verksamhetens krav för att kunna vara konkurrenskraftig. Därför kan ni behöva automatisera olika processer eller integrera med andra system, era egna eller inom andra organisationer. 

NetSuite är lätt att anpassa och integrera med andra system
Anpassa och integrera NetSuite efter era behov

NetSuite är byggt i plattformen SuiteCloud som har stöd för unika anpassningar och integrationer. Anpassningarna kan utvecklas och underhållas där utan att ni behöver oroa er för systemuppdateringar. Vissa anpassningar kan du som användare göra själv medan ni vid de lite mer avancerade anpassningarna kan ta hjälp av Two. Ni kan t.ex. integrera NetSuite med andra system som t.ex. e-handel, eller automatisera någon av era processer som gör att ni sparar tid. Two har många års erfarenheter från anpassningar av affärssystem och kan förutom att hjälpa er med utveckling, även vara en rådgivare och komma med tips på vad ni bör tänka på. Detta är framförallt viktigt då de olika processerna går in i varandra och ändringar kan påverka andra delar av systemet.

Du kan som användare anpassa NetSuite själv. Du kan exempelvis lägga till eller dölja fält, anpassa dina egna startsidor och sökningar eller skapa objekt och workflows. Allt för att underlätta ert arbete och spara tid.

Hur går det med anpassningarna vid en uppgradering av NetSuite?

Vill ni anpassa och integrera NetSuite kan ni känna er trygga eftersom alla anpassningar och integrationer följer med vid en uppgradering av systemet. NetSuite uppgraderas två gånger per år. Och med den arkitektur som NetSuite bygger på kommer dina anpassningar att följa med vid varje uppgradering. En styrka med NetSuite är att alla företag som använder systemet kör samma version.

Vill du veta mer, kontakta…

Max-Grönlund-Two

Max Grönlund
072-084 26 53
max.gronlund@two.se