Ekonomi och finans i NetSuite

Det finns mycket att berätta om NetSuite, och så även när det gäller ekonomi och finans i NetSuite. Här är ett axplock av vad ni kan göra, oavsett om ni är ett stort bolag, del av en koncern – eller om ni är ett mindre bolag med färre användare och mindre komplex struktur. Skalbarhet, anpassningar och flexibilitet är nyckelord som återkommer när vi pratar om NetSuite – och det är vi glada över!

NetSuite ekonomi och finans

Vill du skapa dina egna ekonomiska rapporter? Inga problem i NetSuite!

Visst är det väl självklart att du ska kunna skräddarsy dina rapporter och sökningar? Inom ekonomi och finans i NetSuite får du möjlighet att skapa egna rapporter och sökningar mot affärsdata i systemet. Du kan lägga sökningarna och rapporterna kan som privata, men även dela dem med dina övriga kollegor inom företaget. Hur mycket information dina kollegor får se beror på behörigheten hos deras roll. På det sättet har ni alltid rätt tillgång till information i realtid utifrån de parametrar som ni har satt i NetSuite. Borta är de statiska excellistorna som någon måste uppdatera manuellt. I NetSuite heter funktionaliteten Saved Searches, och den möjliggör att:

Med andra ord får ni en otrolig flexibilitet i Saved Searches. Du får all affärsdata samlad på en plats oavsett om du har skapat egna objekt och affärsprocesser, eller om du använder det som NetSuite erbjuder som standard. Dessutom blir dina beslut grundade helt på realtidsdata. Självklart kan du anpassa även standardrapporterna genom att duplicera och göra anpassningar, t ex efter er lokala rapportstruktur, eller skapa helt egna. På det sättet har du alltid standardrapporterna kvar tillgängliga i systemet, men som ett komplement till era egna unika rapporter.

Självklart kan du exportera dina rapporter från NetSuite!

Förutom verktygen Saved Searches och Report Builder får du i NetSuite ett gäng färdiga finansiella rapporter. Dessa förkonfigurerade rapporter är bra lämpade för att ni ska kunna hantera global ekonomi och finans i ett bolag. De följer alltid gällande redovisningsstandard enligt GAAP och IFRS då de underhålls som en del av NetSuite finansfunktioner. Mer om era möjligheter med beslutsstöd i NetSuite kan du läsa om här.

NetSuite redovisning och rapportering

 

Exempel på rapporter från ekonomi och finans i NetSuite

Här kommer några exempel på rapporter som du kan exportera från ekonomi och finans i NetSuite:

Export av filer från ekonomi och finans i NetSuite

Samtliga rapporter i NetSuite är möjliga att exportera till Excel, PDF, CSV och Word. När du exporterar till Excel inkluderas beräkningsformlerna, så att du kan fortsätta att jobba med rapporten i Excel. Exporten kan också schemaläggas, exempelvis för att skicka en rapport en viss tidpunkt till utvald mottagare utanför systemet. Praktiskt för att t ex maila en rapport till någon innan ni ska ses för nästa möte.

Integrerad budget och prognos

Med NetSuite Planning and Budgeting Cloud Services (PBCS) kan du snabbt komma igång med ditt prognos- och budgetarbete. NetSuite PBCS underlättar såväl på företagsnivå som på din avdelning med attestflöden och rapportering i en skalbar lösning. Det ligger en kraftfull beräkningsmotor bakom NetSuite PBCS som säkrar att du kan arbeta snabbt och effektivt med din budget och analys.

NetSuite PBCS erbjuder omfattande integration med Microsoft Office-verktyg som Outlook, Excel, Word och PowerPoint. Du kan också som användare utnyttja Excel som miljö för att lägga till och anpassa ditt data för att sedan importera ditt förändrade data.

Din budget kan du sedan följa mot utfall i den egen personliga arbetsyta.

NetSuite erbjuder kraftfull konsolidering för er med koncernstruktur!

Både NetSuites Profit & Loss-rapport och era egna rapporter konsoliderar all rapportering från alla dotterbolag i realtid, och har dessutom drill down till varje underliggande transaktion. Även konsolidering av de olika valutorna i dotterbolagen sker i realtid.

Vinst & förlust per division – inklusive fördelning av de koncerngemensamma kostnaderna

I rapportverktyget kan varje dotterbolags resultat brytas ut. Resultatet kan också visas sorterat på andra dimensioner, exempelvis avdelning, kostnadsställe eller övriga dimensioner som ni själva kan lägga till i NetSuite. NetSuites huvudbok är med andra ord mycket flexibel och hanterar rapportering och dimensioner för globala koncerner i realtid.

De gemensamma kostnaderna fördelas med hjälp av NetSuite Allocation Schedules som innebär fördefinierade mallar för hur specifika kostnader och intäkter ska fördelas inom bolaget eller mellan de olika bolagen i koncernen (intercompany). Fördelning kan också utföras på statistiska konton som exempelvis antal anställda per avdelning eller kvadratmeter på kontoret. Detta förenklar arbetet vid bokslut, eftersom kostnads- och intäktsfördelningen blir enklare.

 

Vill du veta mer, kontakta…

Victoria-Oscarsson-Two

Victoria Oscarsson
070-449 19 13
victoria.oscarsson@two.se