NetSuite handel och distribution

NetSuite ger dig inom handel och distribution ett flexibelt och snabbt affärssystem byggt för molnet! Många timmars jobb har lagts ned för att bygga in ledande branschpraxis i systemet, så att det redan finns på plats för din verksamhet.

NetSuite handel och distribution

Funktionaliteten är baserad på lång erfarenhet från en stor mängd företag. Eftersom alla delar är helintegrerade i NetSuite kan du vara säker på att kunna följa kunden under hela livscykeln. Du jobbar alltid med kunden i ett sömlöst flöde från CRM och försäljning till service och support. Och inom företaget kan ni jobba på ett modernt sätt, skapa resultat och skala upp verksamheten allt eftersom ni behöver det.

Värdeskapande från start

Att NetSuite har erfarenhet från nästan två årtionden av driftsättningar ger värde direkt från dag 1. Du har redan från start tillgång till en stor mängd fördefinierade rapporter och ett flertal förkonfigurerade roller. Med rollerna följer s k dashboards i form av rollbaserade arbetsytor samt passande mätetal för ditt beslutsstöd.

Med tusentals lyckade implementationer i bagaget har NetSuite en djup förståelse för företag inom handel och distribution inom alla marknader, och de många utmaningar som dessa företag står inför. Medan förändringstakten ökar, särskilt för de som förlitar sig på äldre on-premise ERP-lösningar, kämpar handels- och distributionsföretagen med att hänga med. Samtidigt som de jobbar för att förbättra företagets resultat och öka kundnöjdheten i en alltmer konkurrensutsatt omvärld, kämpar de också med:

–          Mätetal som är baserade på opålitliga eller inaktuella data

–          Ineffektiv lageranvändning

–          Svårigheter att expandera till flera försäljningskanaler

–          Ineffektiva orderprocesser och felaktigheter i orderprocesserna

–          Manuella processer som inte går att skala eller komma runt

För att kunna ta sig an utmaningarna handlar det om investeringar i tid och kostnad för de bakomliggande systemen. Förmågan till snabb anpassning och skalning är kritisk för att nå framgång. NetSuite skapar förutsättningar för att klara av utmaningarna på ett kostnadseffektivt sätt.

NetSuite färdiga roller för handel och distribution

Handel och distribution som paketerad lösning

NetSuite levererar en unik uppsättning processer, aktiviteter och funktioner speciellt framtagna för handel och distribution. Integration och kommunikation med dina leverantörer, kunder och andra intressenter är viktig och stödjs fullt ut av NetSuite. Här får du redan från start färdiga workflows för standardprocesser, förkonfigurerade roller med tillhörande arbetsytor och KPIer. Med varje roll följer också rapporter och påminnelser, utifrån det jobb som den aktuella rollen utför. Genom att mycket redan finns på plats så levererar systemet värde snabbt. Det ger direkt en stark grund för att bredda verksamheten till nya kanaler och jobba smartare.

Funderar du på var du ska börja? En bra start är att se till att kunder, order, artiklar och lager finns på en enda plattform. Genom att du i NetSuite kan ha allt detta samlat har du som leverantör en enda utgångspunkt för din kommunikation och leverans till kunden. Du får också färre avbrott och mindre dubbelarbete i dina flöden, och får helt enkelt tid att fokusera på större saker.

Vill du veta mer, kontakta…

Victoria-Oscarsson-Two

Victoria Oscarsson
070-449 19 13
victoria.oscarsson@two.se