NetSuite projekt och tjänster

En av de tydliga styrkorna med NetSuite är hanteringen av projekt och tjänster. För dig som jobbar i en projektorienterad organisation finns det fantastiska möjligheter till fullständig kontroll och säkerhet i projektredovisning, uppföljning och resursplanering.

När du hanterar projekt och tjänster i NetSuite ser du snabbt projektets estimat, tidplan och progress. En rad olika vyer visar nuläget utifrån olika perspektiv och ger snabba svar på hur ni ligger till. NetSuite ger dig som jobbar i projekt dessutom en total överblick över dina projektresurser, hur de är planerade och vad de jobbar med. Det finns också ett riktigt bra stöd för att hantera både medarbetarnas och eventuella underkonsulters kompetens och kunskapsnivå och utifrån det bemanna dina projekt.

NetSuite för dig som jobbar med projekt & tjänster – fakturera abonnemang

Hur är då NetSuite för de företag som fakturerar enligt en abonnemangsmodell? I vår alltmer flexibla värld är det allt vanligare med ett s k abonnemangsupplägg för intäkter. Det kan vara allt från licenser för programvaror till förädlingsprojekt med en fast månadspeng. Allt detta har ett väl uppbyggt stöd i NetSuite. Genom att sätta upp olika debiteringsplaner och modeller har det aldrig varit enklare att låta affärssystemet stötta verksamheten och samtidigt behålla flexibiliteten i affären och kundrelationen.

Säljer du produkter i dina projekt?

I NetSuite kan du självklart sälja olika produkter som du kopplar samman med dina projekt. Då kan du lätt följa upp projektets kostnader och intäkter både vad gäller försäljning av era tjänster, er tid och era produkter. I dashboards på din arbetsyta kan du i realtid hålla koll på dina projekt och därmed också alltid känna trygghet gällande projektets resultat. Det ger dig också som projektledare bra koll inför nästa mötet med din kund.

Rapportering som du vill – när du vill

I NetSuite kan du anpassa dina rapporter själv i ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Här är möjligheterna stora till att få ut den rapportering du verkligen vill ha, självklart med drill down till detaljnivå. Inga extra program behövs. Om du inte skulle hitta det du är ute efter i NetSuites omfattande paket med standardrapporter för bl a ekonomi & finans, kan du enkelt anpassa dem. Du kan också bygga dem helt från grunden. När du har hittat de rapporter du är ute efter är det bara att schemalägga körningen, så att rapporterna finns redo för analys precis när ni behöver dem. Vill ni ha en djupare analys av er verksamhet finns goda möjligheter med beslutsstöd i NetSuite.

Vill du veta mer, kontakta…

Victoria-Oscarsson-Two

Victoria Oscarsson
070-449 19 13
victoria.oscarsson@two.se