Power BI och Affärssystem

Ditt affärssystem innehåller med stor sannolikhet mycket av ditt viktigaste affärsdata. På Two kan vi både affärssystem och beslutsstöd med Power BI. En förträfflig kombination tycker vi. Vi guidar dig gärna till att ta fram det bästa beslutsstödet för just din organisation.

Transform data from ERP to insights in Power BI

Vi är inte bara experter på beslutsstöd med Power BI – vi har också erfarenhet av att skapa insikter från data i ditt affärssystem. Hittills har vi inte gått bet på att hämta och bearbeta data från något affärssystem. Vi bygger alltid ett datalager med ditt data för att lätt kunna ta fram rapporter på ett strukturerat sätt. Bland annat har vi tagit fram lösningar med data från Jeeves ERP, Fortnox, NetSuite, Microsoft Dynamics, Pyramid, IBS Enterprise mm. Hur Microsoft Power BI kompletterar Jeeves ERP kan du läsa mer om i vår paketering Jeeves 2 Power BI.

Samla data från många olika källor

Många dagliga beslut i en verksamhet har stor påverkan på både medarbetarna och resultatet. Vissa beslut påverkar också verksamhetens omvärld. Hur kan ni då se till att ni har all den nödvändiga information som ni behöver för att ta de allra bästa besluten? Är den tillgängliga informationen komplett och aktuell? Ofta finns det användbar information i flera olika system hos en verksamhet. Både affärssystem, lagerverktyg och andra interna system, men även internet, sociala medier och e-post.

Det är här begreppet beslutsstöd, eller business intelligence, kommer in i bilden. Det är ett samlingsnamn för de verktyg och metoder som används för att hantera stora mängder information. Att använda någon sorts business intelligence verktyg är till stor fördel för beslutsfattare på alla nivåer inom en verksamhet. Alla de olika informationskällor som finns inom, eller omger, en verksamhet är av olika sort. Därför behövs ett verktyg som kan samla in, hantera, presentera och analysera all denna data. Med ett business intelligence verktyg som Power BI har du helt plötsligt möjlighet att analysera både din egen verksamhet och omvärlden. Dessutom underlättar samarbetet mellan de olika beslutsfattarna inom en verksamhet, och det blir enklare att ta ännu bättre beslut för att öka effektiviteten och konkurrenskraften.

Vill du veta mer, kontakta…

Christofer Järlesjö
070-238 78 29
christofer.jarlesjo@two.se